Konstituční homeopatie

Motto:

Přirozenost člověka
je lékařem jeho nemoci.

(Hippokrates)

ing. Ivana Smetanová

O mně

Ivana Smetanová

Přestože jsem původně ekonom a řadu let jsem působila v bankovnictví, vždy jsem se zajímala i o nemateriální dimenze života. Když přišly do mého života děti, byla jsem konfrontována s novými výzvami. Jejich zdraví a štěstí se stalo mou prioritou. Když se objevily první vážnější potíže, konkrétně ekzém u mého tehdy čtyřletého syna, kterému předcházela „úspěšná“ léčba bronchitidy antibiotiky a následná alergická reakce „vyléčená“ kortikoidy, hledala jsem pomoc u alternativní medicíny. Tak jsem se seznámila s homeopatií, která mě zaujala natolik, že jsem později úspěšně vystudovala tříletou Homeopatickou akademii v Praze. Postgraduální studium a semináře se zkušenými našimi i zahraničními homeopaty jsou pro mě i nadále nevyčerpatelným zdrojem informací, pochopení a zážitků.

Homeopatie mi pomáhá v péči o zdraví mé a mých dětí, které již několik let přirozeným způsobem procházejí více či méně vážná infekční onemocnění. V homeopatii jsem našla i smysluplné povolání.

Homeopatii vnímám i jako životní filozofii, způsob nahlížení na svět a na jeho zákonitosti. Umožňuje mi lépe porozumět svým vztahům k lidem i mezi lidmi navzájem. Učí mě respektovat životní cesty druhých. Věřím, že organismus má svoji inteligenci, vitální sílu, která ví lépe než terapeut, jak obnovit svou rovnováhu. Jde jen o to tuto sílu vnímat, být s ní v kontaktu a nechat se vést na cestě k vnitřní svobodě. Jde o to naučit se vnímat sám sebe.

Terapii chápu jako doprovázení klienta na jeho cestě ke zdraví, k pochopení nemoci, na cestě k vnitřnímu klidu a životnímu nadhledu. Věřím, že na všechny otázky zná správnou odpověď pouze on sám. Já se vynasnažím mu pomoci, aby tyto odpovědi dokázal v sobě najít.

Zapojíte-li se do procesu vlastního uzdravování, získáte tím sebedůvěru, osobní sílu a otevřou se vám nové možnosti.

Nakonec ještě jednu poznámku. Nejsem lékař a beru vážně odborná vyšetření a nálezy, které považujete za důležité. Nebudu vás žádat, abyste přestali užívat své léky a respektuji, pokud si přejete být v péči jiných odborných lékařů. Měli byste však vědět, že nadměrné užívání alopatických léků může ze své podstaty zpomalit homeopatickou léčbu. Podobně je tomu i s nadměrným užíváním alkoholu, cigaret a jiných drog.