Konstituční homeopatie

Motto:

Přirozenost člověka
je lékařem jeho nemoci.

(Hippokrates)

ing. Ivana Smetanová

Kontakt

Tel.: 606 512 312
E-mail: is.homeotherapygmail.com

Adresa: Pelléova 7
160 00 Praha 6 – Dejvice