Konstituční homeopatie

Motto:

Přirozenost člověka
je lékařem jeho nemoci.

(Hippokrates)