Konstituční homeopatie

Motto:

Přirozenost člověka
je lékařem jeho nemoci.

(Hippokrates)

ing. Ivana Smetanová

Konzultace

Jak probíhá vyšetření

Homeopatické vyšetření probíhá formou rozhovoru, při kterém budete mít prostor pro vylíčení svých zdravotních potíží, zatímco já budu pozorně naslouchat nebo klást otázky. Protože každá nemoc má své souvislosti, větší část rozhovoru bude zaměřena na váš životní styl, vztahy, dětství a na vše, co mi umožní pochopit vaši životní situaci a její vztah k nemoci.

Vstupní konzultace trvá podle potřeby cca 90 minut. Po ní provedu podrobnou analýzu směřující k nalezení nejvhodnějšího léku. Při druhé návštěvě v trvání cca 30 minut dostanete již přesné doporučení léčby.

První kontrolu je nejvhodnější provést po šesti až osmi týdnech. Další postup léčby je již individuální. Pro úspěšnost léčby jsou doporučené kontroly a informace o vývoji velice důležité.

Ceník konzultací

První a druhá návštěva celkem: 1500 Kč, děti 1200 Kč
Kontrola: 400 – 600 Kč v závislosti na délce a četnosti kontrol

Konzultační dny

pondělí, úterý, pátek

Na první konzultaci i následné kontroly je třeba se objednat předem telefonicky nebo e-mailem.

Kontakt

Tel.: 606 512 312
E-mail: is.homeotherapygmail.com